STORY WISE

   Order Now!
Die skeptici was baie, die gelowiges min. Diegene wat wel geglo het, was nie noodwendig geleerd, welgesteld of invloedryk nie. Tog het God gekies om hulle te gebruik. So het elkeen wat die tekens van die tyd reg gelees het, of bevoorreg genoeg was om die stem van God self te kon hoor, hulle gereedgemaak vir Sy dag. Elkeen het sy offer gebring, sommiges selfs oor eeue heen. Uiteindelik, in die lig van Sy plan, het alles egter vervaag tot nietigheid. Meer as wat enigeen kon dink of droom, het Hy beplan…

God se plan is nog nie afgehandel nie en ook jy het 'n rol om te speel om Sy dag te verhaas. Jy hoef nie welgesteld, geleerd of invloedryk te wees nie. Die belangrike is dat jy sal besef dat jy die instrument in Sy plan is. Indien jy glo en Sy koms verwag, sal jy saam met Hom in Sy heerlikheid regeer. Dit mag dalk anders lyk as wat jy verwag, maar dit sal volmaak wees binne Sy plan. Hierdie keer kan jy nie bekostig om dit te mis nie…!